Bắt đầu như thế nào để học PHP.

Okey, bạn sẽ bắt đầu một cách dễ dàng để tạo ra trang web động sử dụng PHP. Trước khi bắt đầu, bạn cần có một phần mềm để viết code (sublimeText, VScode khuyên dùng) và một chút hiểu biết về HTML, CSS (sẽ hướng dẫn trong một chuyên đề riêng).

Đi thẳng vào nội dụng thôi!

Bài trước: PHP là gì? Giới thiệu về PHP

Hoặc: Toàn bộ bài học lập trình PHP cơ bản

Cài đặt phần mềm chuẩn bị cho việc học PHP

PHP thực thi trên một một máy chủ web chạy phần mềm PHP. Do đó, bạn phải cài đặt các phầm mềm dưới bên dưới lên máy tính của bạn, trước khi bạn bắt đầu viết bất cứ một chương trình PHP nào.

  • Phần mềm dịch vụ web Apache (apache web server).
  • Bộ biên dịch PHP.
  • Phần mềm dịch vụ cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể cài đặt từng gói riêng lẻ, hoặc chọn một phần mền được đóng gói sẳn tất cả các dịch vụ trên cho các hệ điều hành như Linux, Windows, Mac OS. Các phần mềm đóng gói sẳn này thường là XAMPP, MAMP, WAMP. Hoặc bạn cũng có thể tạo một máy ảo để cài đặt các phần mềm cần thiết như trên để tạo một máy chủ ảo ngay trên máy tính của bạn.

XAMPP là phần mềm chạy trên nhiều môi trường như Linux, Windows, Mac OS. Nó cho phép bạn tạo ra các ứng dụng web với Apache3, PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Nó cũng cung cấp công cụ quản trị cơ sở dữ liệu PhpMyAdmin, dễ dàng quản lý các cơ sở dữ liệu dùng ngay trên trình duyệt web.

Trước khi bắt đầu học php, bạn chạy XAMPP và khởi động các dịch vụ cơ bản như hình.

học php với xampp
Học lập trình php với XAMPP

Bạn có thể tải và cài đặt XAMP ở trang https://www.apachefriends.org.

Tạo trang web đơn giản với PHP

Trước khi bắt đầu, bạn đã chắc là đã cài và chạy XAMP trên máy tính của bạn. Trong phần này, chúng ta sẽ tạo ra một trang web đơn giản PHP, hiển thị dòng chữ “Hello, welcome to PHP” trên trình duyệt.

Mở phần mềm XAMP, chọn tab Volumes, click explore để truy cập vào thư mục lampp. Truy cập tiếp vào thư mục htdocs, tại đây bạn tạo một thư mục học php của chúng ta, ví dụ: phptutorial. Bạn mở VScode, kéo và thả thư mục này vào trình soạn thảo để bắt đầu viết chương trình đâu tiên.

Tạo dự án đầu tiên học lập trình php

Trong VSCode bạn tạo 1 file với tên index.php, nhập vào đoạn code sau, save lại:

<?php
// Display greeting message
echo "Hello, welcome to PHP!";
?>

Mở lại XAMPP, ở tab General, bạn ghi nhớ địa chỉ IP ở dòng IP Address(ví dụ: 192.168.64.3 ). Bạn mở trình duyệt Chrome, hoặc Safari, … nhập vào thanh địa chỉ với URL: http://192.168.64.3/phptutorial. Nếu trên trình duyệt sẽ viết ra dòng chữ “Hello, Welcome to PHP!”, chúc mừng bạn bạn đã thành công, với chương trình đầu tiên của mình.

Có một cách khác gọn hơn để chạy file bạn vừa tạo trên trình duyệt, bạn hãy thử: http://localhost/phptutorial. Nếu bạn thấy dòng chữ “hello, Welcome to PHP”, bạn cần cấu hình lại file hosts trong hệ điều hành lại 1 chút. Mở file hosts, thêm một dòng sau:

//localhost địa chỉ IP của XAMP
localhost 192.168.64.3

PHP cũng có thể được nhúng trực tiếp vào một trang Web HTML. Điều này có nghĩa là trong một trang HTML, bạn có thể viết một câu lệnh PHP, trong cặp đóng/mở khối lệnh PHP như sau: <?php câu lệnh…. ?>, như ví dụ bên dưới

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <title>PHP Application</title>
</head>
<body>
<?php
// Display greeting message
echo 'Hello, welcome to PHP!';
?>
</body>
</html>

Chúng ta sẽ học ý nghĩa từng câu lệnh trong PHP ở phần kế tiếp. Bye!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments