14.4 C
New York
Thursday, June 1, 2023

Echo & print trong php

Trong bài này chúng ta sẽ bàn luận các sử dụng câu lệnh echo php & print php để hiển thị kết ra trình duyệt.

Lệnh echo PHP

Câu lệnh echo có thể xuất ra trình duyệt một hay nhiều chuỗi. Trong điều kiện bình thường, câu lệnh echo có thể hiển thị bất kì thứ gì bạn muốn hiển thị trên trình duyệt, như là chuỗi, số, giá trị biết kế quả của biểu thức….

Lệnh echo được PHP xây dựng không hẳn nó là một hàm số (giống như câu lệnh if), bạn có thể sử dụng nó mà không cần dùng cập ngoặc đơn “()”, như echo hay echo(). Tuy nhiến nếu bạn muốn dùng nhiều tham số hơn, các tham số không phải đặt trong dấu ngoặc đơn.

Bài trước: Hằng và Biến trong PHP

Hoặc Toàn bộ bài học lập trình PHP cơ bản

Hiển thị chuỗi văn bản

Ví dụ bên dưới cho bạn thấy các hiện thị một chuỗi văn bản với câu lệnh echo

<?php
// Hiển thị một chuỗi văn bản
echo "Hello! Welcome to PHP!";
?>

Kết quả hiển thị của ví dụ trên , trên trình duyệt là Hello! Welcome to PHP!

Hiển thị siêu văn bản (HTML)

Ví dụ bên dưới sẽ cho bạn biết cách hiện thị mã HTML sử dụng câu lệnh echo

<?php
// Hiển thị mã HTML
echo "<h4>This is a simple heading.</h4>";
echo "<h4 style='color: red;'>This is heading with style.</h4>";
?>

Kết quả trên trình duyệt:

This is a simple heading.

This is heading with style.

Hiển thị giá trị của biến

Với ví dụ bên dưới, bạn sẽ biết cách để hiển thị giá trị biến sử dụng câu lệnh echo

<?php
// Gán giá trị cho biến
$txt = "Hello! Welcome to PHP!";
$num = 123456789;
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
 
// Hiển thị giá trị biến
echo $txt;
echo "<br>";
echo $num;
echo "<br>";
echo $colors[0];
?>

Kết quả PHP xuất ra trình duyệt, mã HTML tạo một dòng

Hello World!

123456789

Red

Câu lệnh Print PHP

Bạn có thể sử dụng câu lệnh print (thay thế cho echo) để hiển thị kết quả ra trình duyệt. Tương tự như echo, print không hẳn là hàm. Vì thế, bạn có thể sử dụng không hoặc cặp ngoặc đơn như: print hoặc print().

Cả echoprint làm việc thực sự giống nhau ngoại trừ câu lệnh print chỉ in ra một chuỗi và luôn trả về 1. Điều này cho thấy tại sao câu lệnh echo chạy nhanh hơn câu lệnh print, vì nó trả ề bất cứ giá trị nào.

Hiển thị chuỗi văn bản

Ví dụ bên dưới, là cách print hiển thị một chuỗi văn bản ra trình duyệt.

<?php
// Hiển thị chuỗi văn bản
print "Hello! Welcome docngaydi.com!";
?>

Kết quả xuất ra trình duyệt:

Hello! Welcome docngaydi.com!

Hiển thị mã HTML

Với ví dụ bên dưới, bạn sẽ hiểu các print in một đoạn mã HTML ra trình duyệt.

<?php
// Hiển thị mã HTML trên trình duyệt
print "<h4>This is a simple heading.</h4>";
print "<h4 style='color: red;'>This is heading with style.</h4>";
?>

Kết quả

This is a simple heading.

This is heading with style.

Hiển thị giá trị biến

Tương tự, print cũng có thể hiển thị giá trị biến ra trình duyệt.

<?php
// Defining variables
$txt = "Hello World!";
$num = 123456789;
$colors = array("Red", "Green", "Blue");
 
// Displaying variables
print $txt;
print "<br>";
print $num;
print "<br>";
print $colors[0];
?>

Kết quả

Hello World!

123456789

Red

Đơn giản phải không nào!

0 0 votes
Article Rating
Tiến La Văn
Văn thì không bao giờ hơn 5 điểm, nhưng thích viết và chia sẻ những thứ tìm hiểu được, mặc dầu nó chẳng liên quan đến nghề nghiệp.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Stay Connected

0FansLike
3,790FollowersFollow
14,200SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles