macOS XI Big Sur: Hệ điều hành macOS thế hệ tiếp theo của Apple.

Xuất bản ngày: 2020-07-14 10:17:00