Category Archives: Software

Chuyên mục này xây dựng nhầm lưu trữ, cung cấp, phần mềm miễn phí hoạt động trên macos. Các phần mềm hệ thống và nguồn dữ liệu cho việc cài đặt hackintosh. Nếu bạn đang cần tìm và download phần mền miễn phí và có phí nào đấy, chúng tôi sẽ chỉ bạn đến nơi cần, nếu bạn cần dữ liệu cho hackintosh, thì ngay đây thôi, không phải đi đâu xa.

MacBook Pro dGPU Disabler, Hỗ trợ cài full CI/QE trên realmac macbookpro 8,2 – 8,3

macos catalina

MacBook Pro dGPU Disabler, như tiêu đề, tải về để tìm cơ hội cho macbookpro 8.2,8.3 cài được macos catalina. Công cụ này cần phải tiến hành sau: macOS Catalina patcher: công cụ hỗ trợ cài cho các máy mac bị apple loại bỏ. Hướng dẫn sử dụng 2 công cụ này bạn có thể […]

macOS Catalina patcher: công cụ hỗ trợ cài cho các máy mac bị apple loại bỏ.

macos catalina

Theo thông lệ, cứ mỗi tháng 10 hàng năm, Apple lại tung ra các hệ điều hành mới cho các thiết bị do mình sản xuất. Năm nay, Apple tung ra hệ điều hành macos Catalina. Và cứ mỗi năm phát hành, Apple lại bỏ đi các dòng máy cũ. Apple nghĩ rằng, người dùng […]

Multiboot Toolkit, 1 Click Tạo Usb Boot UEFI-Legacy

multiboot toolkit

Multiboot Toolkit A small program to allow you to create a bootable disk on USB Flash Drive or HDD/SSD External Hard Drive. It works well for both Legacy BIOS Mode and UEFI Mode. USB Flash drive: Multiboot Toolkit only supports to create a bootable disk base on the MBR partition table. HDD/SSD External Hard Drive: It is […]