Danh mục: PHP

PHP Ngôn ngữ lập trình xử lý siêu văn bản, cực kỳ dễ học, dễ thương, .... chạy ở phía server để chúng ta xây dựng trang web. PHP được viết tắt bởi Hypertext Preprocessor, từ khi ra đời đến nay đã phát triển đến phiên bản thứ 7. Có rất nhiều các phiên bản CMS (content manager system), framework dựa trên ngôn ngữ lập trình này, tiêu biểu như: wordpress, laravel. Series học PHP này là một trong nhiều series lập trình web mình sẽ tuần tự đưa lên web. Rất mong sự đóng góp của các Pro Programmer tham gia đóng góp bài viết!
Dark mode