Danh mục: Hackintosh Vietnam Ebook Version 2.0

Cẩm nang hackintosh (hay hackintosh ebook) là bộ hướng dẫn cài hackintosh trên PC, laptop, được tác giả xây dựng theo tiêu chí “hackintosh như bánh mì Việt mỗi sáng”. Hầu hết các bài viết trong bộ hướng dẫn này tác giả sử dụng ngôn ngữ bình dân, nhưng cũng đề cao tính logic, giúp các bạn dễ đọc, dễ tiếp cập, dễ thực hành. Vì tính chất logic chặc chẽ của nó, các bạn nên đọc từng tự các bài viết và thực hành để nắm vững lý thuyết và tránh các lỗi có nguy cơ dẫn đến hư hại máy tính của bạn. Chúng ta hãy đặt tên cho hướng dẫn cài hackintosh này là Hackintosh Vietnam eBook
Dark mode