Author Archives: Tiến La Văn

Học lập trình PHP, bắt đầu ngay thôi

học php

Bắt đầu như thế nào để học PHP. Okey, bạn sẽ bắt đầu một cách dễ dàng để tạo ra trang web động sử dụng PHP. Trước khi bắt đầu, bạn cần có một phần mềm để viết code (sublimeText, VScode khuyên dùng) và một chút hiểu biết về HTML, CSS (sẽ hướng dẫn trong […]